Nieuwe techniek bij schroef compressor design

Het schroef compressor ontwerp kent een lange historie.
De compressor werd aangedreven met een vast toerental en de capaciteit werd geregeld door een interne lekkage te creëren met een regelschuif.

Bij de huidige compressoren wordt het variabele aandrijftoerental principe steeds meer toegepast.
Om deze reden ontdekken wij ook wijzigingen in de ontwerpen van compressoren in de koude techniek.
Een belangrijke ontwikkeling is de wijziging van het rotor profile het bestaande 4/6 rotor profile wordt steeds meer populaire 5/7 profile.

Ook SRMtec gebruikt het rotor profiel 5/7 in de SRM en SRS modellen.
Één van de redenen on het 5/7 profiel te gebruiken is de vermindering van stress op de rotors bij VSD gedreven compressoren. De hoeveelheid van opgesloten gas is bij een rotor profiel 5/7 minder dan een 4/6 rotor paar. Toch is de hoeveelheid van gevangen gas gezien over de hele omtrek gelijk.

In de kern neemt het rotor paar 5/7 kleiner hapjes van het aangeboden gas. Elke rotor zal enigszins door buigen door de belasting van het gevangen gas, dit zal bij een rotor profile 5/7 minder zijn.
Daarnaast zal zijn de rotoren minder diep bewerkt , waardoor de lagering groter kunnen worden uitgevoerd. Een zwaardere uitgevoerde lagering geeft nog meer stabiliteit. Tenslotte als de rotoren minder doorbuigen , dan kunnen de toleranties tussen de rotoren en behuizing kleiner zijn. Om deze reden zijn 5/7 rotor compressoren meer effectief en geven vaak een hogere COP.

Meer voordelen:
Zo gezegd meer stabiliteit leidt tot kleinere toleranties, daardoor uiteindelijk hogere toerentallen mogelijk zijn. In de toekomst zullen deze ontwikkelingen leiden tot het gebruik van nieuwe materialen, minder onderhoud zal nodig zijn en zeer geschikt zijn voor variabele torentallen.

Indien U geïnteresseerd bent als gebruiker , service contractor of bouwer van compressors in de nieuw tijdperk waar compressor niet alleen kleiner worden, meer flexibel maar vooral veel krachtiger tegen minder onderhoud. Neemt u dan contact op .

Print Friendly, PDF & Email